Disse handelsbetingelser finder anvendelse når du som forbruger køber varer på http://braenderiet-enghaven.dk/. 

For erhvervsdrivendes køb gælder Brænderiet Enghavens almindelige handelsbetingelser.  

Køb gennem http://braenderiet-enghaven.dk/ forudsætter, at du er myndig eller har samtykke fra din værge til at foretage købet. 

 Kontaktinformation 

Brænderiet Enghaven A/S
Amtsvejen 133, Mellerup
8930 Randers NØ
Telefon: 51860206
webshop@braenderiet-enghaven.dk
CVR: 30925890 

Priser 
Alle priser på http://braenderiet-enghaven.dk/er gældende udsalgspriser inkl. moms. Vi tager forbehold for, at der kan være forskel på onlinepriser og priserne på Brænderiet.

Betaling 
Der kan på http://braenderiet-enghaven.dk/ betales med VISA, Mastercard, Maestro card, VISA Electron og MobilePay. Betalingsoplysninger gemmes indtil de enkelte betalingstransaktioner er gennemført. 

Afgivelse af ordre og ordrebekræftelse
Afgivelse af ordre via http://braenderiet-enghaven.dk/ er ikke udtryk for en bindende aftale. Aftalen er først endelig når Brænderiet Enghaven afsender de gennem webshoppen bestilte varer. 

Når du har gennemført en bestilling, modtager du en ordrebekræftelse på din e-mail. Ordrebekræftelsen skal betragtes som en oplysning om hvilke produkter der er bestilt og ordrebekræftelsen er ikke juridisk bindende. Der er alene tale om en elektronisk genereret kvittering for bestillingen. 

Modtager du ikke en e-mail, kan du tjekke din spammail og evt. tilføje os som kontakt. Er ordrebekræftelsen heller ikke i spammailen, kan du skrive til os på, info@braenderietenghaven.dk hvorefter du vil modtage en kopi af ordrebekræftelsen. 

Alkohol
Iflg. Dansk lovgivning skal personener være minium 18 år for at købe alkohol over 16,50%. For køb af alkohol under 16,50% skal personen være fyldt 16 år.

Vi forbeholder os ret til at bede om fremvisning af gyldigt billed-ID som aldersdokumentation i tvivlstilfælde.

Levering 
Brænderiet Enghaven tilbyder levering gennem: GLS Pakkeshop/Afhentningssted, GLS Erhvervslevering og GLS til Privatadresse samt Postnord Pakkeshop, Postnord Erhvervslevering og Postnord til Privatadresse. Forventet leveringstid fra ordreafgivelse er 2-7 hverdage. Brænderiet Enghaven leverer kun i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). 

Forsinkelse 
Hvis Brænderiet Enghaven mod forventning ikke kan levere den købte vare til den aftalte tid, vil du blive kontaktet med tilbud om en anden vare, til afløsning af den vare som du har bestilt. 

Du kan altid hæve købet, hvis du ikke kan acceptere den nye vare eller det nye leveringstidspunkt. 

Fortrydelsesret
Som forbruger har du ved køb af varer på via http://braenderiet-enghaven.dk/, 14 dages fortrydelsesret. 

Fortrydelsesretten på 14 dage regnes fra den dag, hvor varerne er modtaget. Leveres varen ikke samlet udløber fortrydelsesfristen fra modtagelsen af den sidste vare bestilt under den samlede ordre. 

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag med at gøre fortrydelsesretten gældende. 

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen på: webshop@braenderiet-enghaven.dk. 

Du kan også vælge at benytte nedenstående standardformular. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 Standardfortrydelsesformular 

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

 • Til Brænderiet Enghaven A/S, Amtsvejen 133, Mellerup, 8930 Randers NØ, webshop@braenderiet-enghaven.dk 
 • Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om levering af følgende varer: 
 • Bestilt den (indsæt dato) 
 • (indsæt dit navn) 
 • (indsæt din adresse) 
 • (din underskrift hvis formularens indhold meddeles på papir) 
 • Dato: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Brænderiet Enghaven den modtagne betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Brænderiet Enghaven har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Brænderiet Enghaven kan dog vælge at tilbageholde den modtagne betaling, indtil varen er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. 

Brænderiet Enghaven gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Du bliver ikke pålagt nogen former for gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen. 

Udøvelse af fortrydelsesretten er betinget af, at du tilbageleverer varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har givet besked, om at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Du skal selv betale for omkostningerne forbundet med tilbageleveringen af varen, og du hæfter desuden for en eventuel forringelse af varens værdi, hvis værdiforringelsen skyldes, at du har behandlet varen på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. 

Fortrydelsesretten bortfalder af sundheds- og hygiejnemæssige årsager såfremt forseglingen, emballagen og varerne har været åbnet. 

Mangler og reklamation 
Når du køber en vare fra Brænderiet Enghaven finder den danske købelovs mangelsregler som udgangspunkt anvendelse. 

Du har pligt til ved modtagelsen at undersøge det leverede, herunder mængde og specifikationer, for eventuelle fejl og mangler. Såfremt du i forbindelse med undersøgelsen eller på et senere tidspunkt konstaterer fejl eller mangler ved det leverede, skal du reklamere over for Brænderiet Enghaven inden rimelig tid. 

Reklamation over fejl eller mangler ved det leverede skal under alle omstændigheder indgives til Brænderiet Enghaven senest to år efter levering. Det bemærkes, at forbrugsvarer med en forventet holdbarhed på under to år, ikke er omfattet af foranstående reklamationsperiode på to år. For disse varer er Brænderiet Enghaven kun ansvarlig i det omfang, det følger af ufravigelige regler. 

Såfremt du ikke overholder de angivne reklamationsbetingelser, fortaber du retten til at gøre indsigelser gældende. 

I tilfælde af at du opdager mangler ved varerne, er du berettiget til at gøre brug af dine misligholdelsesbeføjelser, og Brænderiet Enghaven er berettiget til at tilbyde afhjælpning og/eller omlevering i overensstemmelse med købeloven. I den forbindelse bemærkes, at Brænderiet Enghaven ifølge købeloven kan have ret til mere end ét forsøg til at rette en mangel på varen, før du kan kræve passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet. 

Forandring af eller indgreb i den solgte vare uden Brænderiet Enghavens udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager Brænderiet Enghaven for enhver forpligtelse. Brænderiet Enghavens afhjælpning/omlevering sker på samme vilkår og under samme forudsætning, som ved den oprindelige levering. 

Klager 
Ønsker du at klage over den leverede vare eller ydelse, kan du kontakte Brænderiet Enghaven på vores kontaktoplysninger, som beskrevet øverst i disse betingelser. 

Klage kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

Endvidere kan EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores emailadresse. 

Opbevaring af handelsbetingelser 
Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder din ordrebekræftelse, i op til 5 år fra aftalens indgåelse. Vi anbefaler, at du også selv gemmer din ordrebekræftelse og disse betingelser. 

Persondatapolitik 
Brænderiet Enghaven har for at kunne indgå aftalen og foretagen levering af de bestilte produkter brug for følgende oplysninger: 

 • Navn 
 • Adresse 
 • Telefonnummer 
 • E-mailadresse 
 • Oplysninger om hvilke varer der er omfattet af aftalen 

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Brænderiet Enghavens Persondatapolitik. I Persondatapolitikken der er tilgængelig på via http://braenderiet-enghaven.dk/ er nærmere beskrevet hvilke oplysninger der behandles, hvor længe oplysningerne opbevares, samt dine rettigheder som kunde.