Disse handelsbetingelser finder anvendelse for erhvervsdrivendes køb af varer på http://braenderiet-enghaven.dk/. 

For forbrugeres køb gælder Brænderiet Enghavens handelsbetingelser for forbrugere  

Køb gennem http://braenderiet-enghaven.dk/ forudsætter, at den person der på vegne den erhvervsdrivende indgår aftalen er myndig eller har samtykke til at foretage købet fra en myndig. 

Kontaktinformation 

Brænderiet Enghaven A/S 
Amtsvejen 133, Mellerup 
8930 Randers NØ 
Telefon: 51860206 
webshop@braenderiet-enghaven.dk 
CVR: 30925890 

Priser 
Alle priser på http://braenderiet-enghaven.dk/er gældende udsalgspriser inkl. moms. Det bemærkes, at der kan være forskel på onlinepriser og priserne på Brænderiet.

Betaling 
Der kan på http://braenderiet-enghaven.dk/ betales med VISA, Mastercard, Maestro card, VISA Electron og MobilePay. Betalingsoplysninger gemmes indtil de enkelte betalingstransaktioner er gennemført. 

Afgivelse af ordre og ordrebekræftelse 
Afgivelse af ordre via http://braenderiet-enghaven.dk/ er ikke udtryk for en bindende aftale. Når en bestilling er gennemført, afsendes en ordrebekræftelse på den oplyste e-mail. Ordrebekræftelsen skal betragtes som en oplysning om hvilke produkter der er bestilt og ordrebekræftelsen er ikke juridisk bindende. Der er alene tale om en elektronisk genereret kvittering for bestillingen. Aftale er først endelig, når Brænderiet Enghaven afsender de gennem webshoppen bestilte produkter. 

Ved manglende modtagelse af ordrebekræftelse kan der rettes henvendelse til, info@braenderiet-enghaven.dk. 

Alkohol
Iflg. Dansk lovgivning skal personener være minium 18 år for at købe alkohol over 16,50%. For køb af alkohol under 16,50% skal personen være fyldt 16 år.

Vi forbeholder os ret til at bede om fremvisning af gyldigt billed-ID som aldersdokumentation i tvivlstilfælde.

Levering 
Brænderiet Enghaven tilbyder levering gennem: GLS Pakkeshop/Afhentningssted, GLS Erhvervslevering og GLS til Privatadresse samt Postnord Pakkeshop, Postnord Erhvervslevering og Postnord til Privatadresse. Forventet leveringstid fra ordreafgivelse er 2-7 hverdage. Brænderiet Enghaven leverer kun i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). 

Forsinkelse 
Hvis Brænderiet Enghaven mod forventning ikke kan levere den købte vare til den aftalte tid, tilbydes en anden vare, til afløsning af den bestilte vare. Kan den tilbudte vare ikke træde i stedet for den oprindelig bestilte, kan købet hæves. 

Den nedenfor anførte ansvarsbegrænsning gælder også for forsinkelse. 

Forbehold for prisfejl, leveringssvigt mv. 
Der tagesforbehold for og Brænderiet Enghaven forbeholder sig retten til at annullere afgivne bestillinger eller ordrer som følge åbenlyse prisfejl, tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende. 

Mangler og reklamation 
Den danske købelovs mangelsregler finder som udgangspunkt anvendelse ved køb hos Brænderiet Enghaven. 

Ved modtagelse skal varen undersøges for eventuelle fejl og mangler, herunder mængde og specifikationer. Eventuelle fejl eller mangler ved det leverede, skal gennem en reklamation straks påberåbes over for Brænderiet Enghaven. Såfremt der ikke reklameres straks, er retten til at gøre indsigelser gældende bortfaldet. 

Brænderiet Enghaven er berettiget til at tilbyde afhjælpning og/eller omlevering i overensstemmelse med købeloven. I den forbindelse bemærkes, at Brænderiet Enghaven ifølge købeloven kan have ret til mere end ét forsøg til at rette en mangel på varen, førend passende afslag i købesummen kan kræves eller ophævelse af købet kan foretages. 

Forandring af eller indgreb i den solgte vare uden Brænderiet Enghavens udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager Brænderiet Enghaven for enhver forpligtelse. 

Brænderiet Enghavens afhjælpning/omlevering sker på samme vilkår og under samme forudsætning, som ved den oprindelige levering. 

Ansvarsbegrænsning 
Erstatningskrav over for Brænderiet Enghaven kan ikke overstige fakturabeløbet for den eller de varer, som Brænderiet Enghaven har leveret, og som kravet relaterer sig til. 

Brænderiet Enghaven er endvidere ansvarsfri for ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som kunden eller tredjemand måtte lide som følge af de varer, som Brænderiet Enghaven har leveret. 

Ovenstående ansvarsbegrænsninger finder dog ikke anvendelse, hvis tabet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis andet følger af ufravigelig lovgivning. 

Opbevaring af handelsbetingelser 
Brænderiet Enghaven opbevarer indgåede aftaler, herunder ordrebekræftelser, i op til 5 år fra aftalens indgåelse. 

Persondatapolitik 
Brænderiet Enghaven har for at kunne indgå aftalen og foretagen levering af de bestilte produkter brug for følgende oplysninger: 

Navn 
Adresse 
Telefonnummer 
E-mailadresse 
Oplysninger om hvilke varer der er omfattet af aftalen 

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Brænderiet Enghavens Persondatapolitik. I Persondatapolitikken der er tilgængelig på via http://braenderiet-enghaven.dk/ er nærmere beskrevet hvilke oplysninger der behandles, hvor længe oplysningerne opbevares, samt dine rettigheder som kunde. 

Immaterielle rettigheder 
Varemærker, logo, opskrifter herunder tekster, grafik og logoer, og dermed alle tilknyttede ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterialrettigheder til varerne tilhører Brænderiet Enghaven, medmindre der træffes særskilt aftale om andet. 

Ved aftale hvor indeværende Handelsbetingelser for erhvervsdrivende anvendes sker ingen overdragelse af nogen immaterielle rettigheder andet end retten til brug og videresalg. 

Lovvalg & værneting 
En eventuel tvist skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.