Brnderiet-Enghaven-51

Destillation

Når mæsken er færdiggæret efter 4-10 uger destillerer vi den i vores destillationsapparat, der er leveret af det tyske firma Müller Brennereianlagen GmbH. Vores destillationsapparatet er deres patenterede topmodel aRoMat, der adskiller sig fra traditionelle destillationskolonner ved, at der finder en større koncentration af aromastoffer sted i kolonnen end i traditionelle systemer. Energien til destillationskolonnen kommer fra et træfyr, hvor der fyres med træ fra Enghavens egne skove. Vi bruger altså en fornybar ressource til opvarmningen.

Under opvarmning af mæsken i destillationsapparatet fordamper den dannede alkohol, en række aromakomponenter samt andre flygtige stoffer. Disse dampe kondenseres, og vi opsamler dem.

Det første destillat, der opsamles, kaldes ’hovedet’ eller forløbssprit. Hovedet indeholder foruden sprit bl.a. en række udrikkelige komponenter. Vi dufter derfor løbende til destillatet for at sikre os, at al forløbssprit kasseres. Selv et par enkelte dråber forløbssprit i det endelige produkt kan ødelægge produktet helt og holdent.

Det andet destillat er ’hjertet’, der er rigt i de ønskede aromakomponenter. Det er denne sprit, der danner basis for vores ægte frugtbrændevine.

Efter hjertet kommer ’halen’, der ikke er ligeså rig i aromakomponenter. Vi dobbeltdestillerer halen, dvs. udsætter den for en ’ekstra’ destillation for derved at få en forholdsvis neutral sprit. Denne sprit danner udgangspunkt for vores smagsatte brændevine, der smagssættes med forskellige danske bær og/eller urter. I nogle tilfælde ønsker vi en klart brændevin med smag af de bær eller urter, der er benyttet til smagssætning, og så destillerer vi nok engang.

De tre destillatfraktioner ’hoved’, ’hjerte’ og ’hale’ kommer i umiddelbart forlængelse af hinanden, og det er således op til brændevinsmagerens håndværk at sikre sig, at der ikke kommer halesprit med i hjertet samt bestemme, hvornår hjertet skal adskilles fra halen. Vi dufter, smager og føler derfor på destillatet under hele destillationen.

Mæsking og gæring

Destillation

Forskæring, lagring etc