Brnderiet-Enghaven-35

Fra Jord til Bord

Brænderiet Enghaven har en drøm og en mission med det vi laver. Vi ønsker at levere produkter af den fineste og bedste kvalitet. Vi vil tilbyde produkter med en enestående smagsoplevelse. En af måderne vi kan sikre dette er ved at være til stede i hele processen ”fra jord til bord”. Vi ved hvad der foregår og holder nøje øje med hvert lille skridt for derved at sikre maksimal smag og aromakoncentration i det endelige produkt.

Vi sikrer bl.a. dette ved, at vi udover frugt fra egen plantage kun benytter frugt fra udvalgte mindre lokale frugtavlere som udgangspunkt for frugtbrændevinen. Derved sikrer vi os bl.a., at frugten bliver plukket på det optimale tidspunkt i forhold til smag og sukkerkoncentration.

Vi fokuserer på det gode håndværk, en høj hygiejnestandard og sporbarhed gennem processerne. For os er kvalitet vigtigere end kvantitet. Efter frugten er kommet i hus håndsorterer, håndvasker og moser vi frugten. Der tilsættes intet andet end gær for at starte den gæringen af frugten som i sidste ende fører til udvikling af alkohol. På denne måde sikrer vi en så høj naturlig aromakoncentration som muligt i modsætning til lignende produkter, hvor der er tilsat sukker. Tilsætning af sukker er en ofte anvendt teknik med det formål at opnå mere alkohol på råvarer, der er meget billigere end dansk frugt.

Efter destillation af den færdiggærede frugt fortynder vi destillatet til den ønskede alkoholstyrke. Vi benytter naturligvis eget naturligt springende kildevand fra Enghaven til denne fortynding. Herefter er frugtbrændevinen klar til lagring, filtrering og aftapning. Sporbarheden sikrer vi ved at hvert enkelt flaske udstyres med en etiket med oplysninger om de væsentligste trin i tilblivelsen af lige nøjagtig denne flaske.

frugten til brændevine og sådan laves brændevine kan du finde mere om processerne, der foregår ’fra jord til bord’.